Proiectul “Liceenii” demarat de Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, a ajuns deja la cel de-al cincilea an de desfăşurare în liceele din Bucureşti şi Ilfov.

Conceptul de bază de la care s-a plecat, a fost înțelegerea viziunii elevilor asupra mediului şcolar precum şi al traseului profesional pe care vor să-l urmeze după finalizarea studiilor.

Astfel, reprezentanții instituției haretiste au intrat în contact cu generația Z, prima generație tânără care trăieşte într-un mediu foarte divers şi puternic tehnologizat, pentru care regulile nu există, generație ce urmează să intre acum pe piața muncii.        

Sesiunile libere de discuții avute cu peste 3000 de liceeni, au arătat dorința tot mai mare a acestora de a avea parte de o educație personalizată şi de oportunități de dezvoltare personală şi profesională în acord cu profilul lor psihologic şi temperamental.

Anticipând această nevoie, Universitatea Spiru Haret în colaborare cu specialişti din cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), au oferit o soluție la această problemă cu care se confruntă generația actuală de liceeni.

Folosind instrumente specializate, prin intermediul CCOC, elevii sunt în continuare ajutați să abordeze situații precum: motivația personală, urmarea unei facultăți potrivite, primul pas în carieră, pregătirea portofoliului de angajare, oportunități de dezvoltare personală și profesională. La şedințele gratuite de Consiliere şi Orientare în Carieră se pot înscrie în continuare toți liceenii interesați de alegerea unei cariere potrivite, pe adresa pr@spiruharet.ro.

“Şcoala ar trebui să fie locul unde copilul se formează pentru societate. Sistemul de învățământ trebuie revoluționat cu scopul integrării/formării unor personalități. Elevii trebuie să fie mişcați de dorința sinceră de a învăța, ori această idee poate fi insuflată. Ar trebui să existe o preocupare mult mai mare pe formarea aptitudinilor în cadrul muncii, deoarece teoria şi practica sunt diferite.”, afirmă Ana-Ştefania, elevă în clasa a XII-a.

 

Un alt aspect stringent pentru această generație îl constituie lipsa practicii care să sedimenteze teoria dobandită atât în cadrul liceului cât şi pe parcursul anilor de studiu ce vor urma. Astfel, Universitatea Spiru Haret pune la dispoziția viitorilor studenți diverse parteneriate cu mediul de afaceri ce oferă stagii de practică de specialitate, activități de voluntariat, internship-uri şi locuri de muncă.

Nu în ultimul rând, rezultatele analizei răspunsurilor la chestionarul aplicat elevilor privind satisfacția acestora în raport cu şcoala, au scos la iveală următoarele:

-       48% dintre elevii chestionați optează pentru urmarea cursurilor unei universități de stat, în timp ce 52% ia în calcul varianta ambelor forme de învățământ, particulară şi de stat;

-       necesitatea consilierii elevilor pe parcursul liceului;

-       profesori mai bine informați şi ancorați în realitatea contemporană;

-       înlocuirea materiilor inutile din programa şcolară precum muzica sau desenul cu materii precum “Dezvoltarea personală”;

-       crearea unui mediu educațional bogat prin amenajarea unei biblioteci şi a unui laborator de informatică dotat corespunzător;

-       posibilitatea alegerii materiilor la care fiecare elev doreşte să fie examinat la examenul de bacalaureat;

-       organzarea mai multor activități extraşcolare care să încurajeze elevul să fie un spirit liber şi deschis;

-       existența internă a unor programe de pregătire pentru examenele de admitere la facultate.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor elevilor, un alt punct forte al proiectului ”Liceenii” este acela că oferă elevilor oportunitatea de a beneficia de cursuri gratuite de pregătire pentru examenul de Bacalaureat la disciplinele Limba Română și Matematică, acestea fiind susținute de cadrele didactice în incinta Universității Spiru Haret.

Proiectul ”Liceenii” va cunoaște noi axe de dezvoltare în viitorul apropiat cu focus pe implementarea unor workshop-uri și conferințe adresate directorilor de licee, dar și organizări de evenimente cu tematici de interes susținute de invitați de marcă.